Offer and public contract - Mitz

м.Київ  від 01.07.2021 р.


Документ, положення якого викладені нижче, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися пропозицією придбання товарів, зазначених на веб-ресурсі Виконавця. 

У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оформлення  замовлення на web-сайті https://mitz.com.ua/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче за текстом.

Цей Договір, в якому одна сторона  ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖАБІНЕЦЬ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА  ("Постачальник"),   (зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  18.10.2010 за номером  2 1010000000016848, місце проживання зареєстровано за адресою: 72319, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Воровського, буд.143, РНОКПП 3065915526, рахунок UA75 3808 0500 0000 0026 0047 3839 8, в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ, платник єдиного податку, група 3), керуючись чинним законодавством України, пропонує (публічна оферта) фізичній особі або юридичній особі (далі – Покупець та/або Замовник), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір  (далі – Договір) на наступних умовах: 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору обома Сторонами. 

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами. 

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. 

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (згодою на прийняття) цього договору публічної оферти: 

– факт оформлення Замовлення на придбання товару на веб-сайті Постачальника https:/mitz.com.ua/

– оплати обраного на сайті товару на умовах та в порядку, визначеними цим Договором;

 – письмове (в т. ч в електронній формі) повідомлення Постачальника на адресу електронної пошти про бажання здійснити купівлю товару;

- направлення замовлення на купівлю товару, в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти, факсом, поштовим листом тощо.

1.5. Акцептуючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору. 

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі робити замовлення за пропозиціями, вказаними на сайті Виконавця.


  2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

2.1. Якість Товару повинна відповідати номенклатурі та технічним характеристикам виробника Товару та вимогам діючих  ГОСТ, ДСТУ, що застосовуються звичайно до такого роду Товару  та іншим діючим на території України стандартам. 

2.2. Постачальник  гарантує технічну справність  поставленого Товару протягом строку, вказаному в технічній документації на Товар. Гарантії не розповсюджуються і рекламації не задовольняються у випадку, якщо дефект Товару є наслідком порушення Покупцем  правил зберігання, транспортування та експлуатації, застосування його не за призначенням, втручання в конструкцію виробу 

2.3. Протягом гарантійного строку, зазначеного п.2.2. Договору, Постачальник зобов'язується  усувати всі виявлені Покупцем  у процесі експлуатації  Товару  дефекти й недоліки, шляхом заміни Товару неналежної якості на якісний.

2.4.  Претензії щодо якості Товару, які пов'язані з прихованими недоліками виробничого характеру, і які  не могли бути виявлені при його огляді в момент приймання, приймаються  Постачальником протягом усього гарантійного строку. 

2.5.  В разі виявлення недоліку Замовник має надіслати Постачальнику письмове звернення на електронну пошту з детальним описом та умовами виявлення  недоліку. Постачальник розглядає звернення не більш 3-х робочих днів з моменту його отримання.

2.6. Усунення виявлених недоліків   здійснюється Постачальником власними силами та за власний рахунок, протягом 2 (двох) календарних тижнів, що обчислюються з моменту оформлення Сторонами двостороннього акту про виявлені недоліки Товару. У випадку відмови Постачальника від підписання двохстороннього Акту про виявлені недоліки (дефекти)  Товару, обов’язок  складання акту про виявлені недоліки (дефекти)  Товару покладається на Покупця, а про відмову Постачальника від підписання Акту робиться відповідна відмітка в Акті, складеному за участі представників  Покупця. 

2.7.  Постачальник протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами двостороннього акту про виявлені недоліки (дефекти)  Товару та/або отримання від Покупця одностороннього акту про виявлені недоліки (дефекти)  Товару, якщо інший строк не встановлений Сторонами у двосторонньому акті про виявлені недоліки (дефекти), здійснює власними силами та за власний рахунок заміну Товару з  недоліками (дефектами) на   якісний Товар. 

2.8. Гарантійний строк подовжується на час, протягом якого Товар не міг використовуватися у зв’язку з обставинами, що залежать від Постачальника, до усунення їх Постачальника.

2.9. Товар не підлягає гарантійному ремонту або заміні:

Природний знос або вичерпання ресурсу. 

Випадкові пошкодження, завдані покупцем або пошкодження, що виникли внаслідок недбалого ставлення або використання (вплив рідини, запиленості, потрапляння всередину корпусу сторонніх предметів і т.д.). 

Пошкодження в результаті стихійних лих (природних явищ). 

Пошкодження, викликані аварійним підвищенням або пониженням напруги в електромережі або неправильним підключенням до електромережі. 

Пошкодження, викликані використанням товару не за призначенням або з порушенням правил експлуатації. 

Перевищення допустимих навантажень на виріб, що суперечать зазначеним критеріям в характеристиках кожного виробу. Завдано шкоди товару або дефекту покупцем в результаті свідомих дій або помилкових дій. В тому числі, потраплянням всередину товару сторонніх предметів, рідин або інших речовин. 

У разі внесення в виріб, будь-яких модифікацій, інновацій при використанні купленого товару в виробничих цілях.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

3.1.  Постачальник  зобов’язаний: 

3.1.1.  відповідно до умов Договору передати Покупцю Товар належної якості, в обумовленій заявкою Покупця кількості та асортименті.

3.1.2. погодити з Покупцем умови відвантаження або доставки  товару

3.1.4. повідомити Покупця про властивості товару та вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного використання товару, а також про можливі для Покупця або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

3.2. Постачальник має право: 

3.2.1. вимагати від Покупця прийняття та оплати товару;

3.2.2.  розробляти для Замовника рекомендації та пропозиції щодо експлуатації товару;

3.2.3. вносити зміни до цього Договору та/або цін на товари, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них на своєму сайті. 

3.2.4. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

4.1. Замовник має право:

4.1.1. оформити Замовлення відповідно до умов цього договору 

4.1.2. вимагати від Постачальника поставки товару відповідно до умов  цього Договору;

4.1.3. вимагати від Постачальника дотримання безоплатного усунення недоліків на умовах гарантійного обслуговування

4.1.5. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. своєчасно оплатити і отримати замовлений товар на умовах цього Договору. 

4.2.2. здійснювати перевірку при прийманні Товару по кількості, якості та асортименту, а також скласти і підписати відповідні документи;

4.2.3. ознайомитись з інформацією про товар, яка розміщена на сайті постачальника або надана за запитом Замовника. 

4.2.4. інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 


5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

5.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту  HYPERLINK "http://spm-metall.com.ua/"http://mitz.com.ua/ шляхом додавання товару у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки, або зробивши замовлення по електронній пошті, факсом чи за номером телефону.

Замовлення повинно містити інформацію про номенклатуру (асортимент), кількість та умови доставки (відвантаження). 

5.2. Строк обробки Постачальником Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня. Про результати обробки замовлення Постачальник повідомляє Замовника телефоном, електронною поштою, поштовим листом, факсом тощо. За результатами оброблення замовлення Постачальником виставляється рахунок.


6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

6.1. Ціна кожного окремого замовлення визначається Постачальником виходячи із замовлення.  Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені ціни у разі змінення ринкових умов, умов доставки,  затримки оплати з боку Замовника за виставленим рахунком, або за інших суттєвих обставин. 

6.2. Замовник оплачує товар на підставі виставленого рахунку у Національній валюті України – гривні. 

6.3. Оплата товару здійснюється шляхом  перерахування 100% вартості замовленого товару  на поточний рахунок Постачальника. 

6.4. Моментом оплати вважається день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 

6.5. Оплата за товар здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку  через будь-який  платіжний сервіс шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця. 


7. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ І ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ. 


7.1. Поставка товару здійснюється на умовах (базис поставки), визначених домовленністю сторін, обраних при формуванні замовлення  та зазначених у рахунку на оплату товару.

7.2. Датою поставки і датою переходу права власності на партію Товару (в т.ч. ризики випадкового знищення та/або пошкодження Товару) є дата фактичної передачі Товару замовнику (в тому числі, визначеному перевізнику), що засвідчується підписанням уповноваженими представниками Сторін видаткової  накладної.

7.3. Якість товару, що постачається  Продавцем, повинна відповідати всім технічним нормам, стандартам та правилам, встановленим для товару даного виду.

7.4. Передача Товару здійснюється за всіма документами на нього, передбаченими чинним законодавством. 

7.5. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється на умовах даного Договору. Не узгоджені даним Договором питання регулюються нормами Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та Товарів народного споживання по кількості (затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р. № П-6 з наступними змінами) та  Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та Товарів народного споживання по якості (затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. № П-7 з наступними змінами).

Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється виходячи з базису поставки на складі Замовника (або Продавця) у присутності повноважних представників сторін на підставі відповідної видаткової  накладної. Партія Товару вважається прийнятою Замовником з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової  накладної. 

7.6. При виявленні невідповідності поставленого Товару кількісним та (або) якісним показникам, встановленим даним Договором та Замовленням, представниками Сторін складається відповідний засвідчувальний акт. Після здійснення передачі Товару претензії щодо кількості поставленого Товару  не розглядаються  Постачальником.

7.7. При поставці товару належної якості та відповідно до розмірів, зазначених у замовленні, Замовник не має права відмовитися від прийняття товару та вимагати повернення оплати за такий товар.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 


9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин. 

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, карантинні обмеження, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін. 

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому р